Een selectie aan projecten waarin ik in het verleden aan heb deelgenomen.  

·        Utrechtboog:
Grondwerk ten behoeve van directe spoorverbinding tussen Utrecht CS en Schiphol (1999 – 2002).

·        HSL 5 Noord:

Omlegging A16 ten behoeve van creëren van ruimte voor HSL-spoorlijn (2003 – medio 2004).

 

·        Waterpartij IJsselstein:

Graven waterpartij voor waterberging na hevige regenval (2005).

·        Rijksweg A4:

Hoog-made - Ringvaartaquaduct
  Mei 2006

Maatvoering t.b.v. asfaltwerkzaamheden in één weekend. 12.000 ton ZOAB in 26 uur door 5 afwerkmachines, 7 km snelweg met een breedte van 14,75 tot 21m.

   
   

·        Rijksweg A12:

Zoetermeer - Gouda
 

Aanbrengen grondlichamen ten behoeve van verbreden A12 (2006-medio2008).

 

   
   

·        Cartesiusweg Utrecht

 

Renoveren Cartesiusweg inclusief vernieuwen riool (medio2006-medio2007).

 

   

·        Reconstructie N57:

Brielle - Hellevoetsluis
 

Verbreden en verkeersveiliger maken ten behoeve van hulpdiensten

 (medio2007-medio2008).

 

   
   

·        Reconstructie N210:

Krimpen aan den IJssel - Schoonhoven
 

Aanleggen nieuwe provinciale weg  (medio2007-medio2010).

 

   

·        Rijksweg A12:

Zoetermeer - Gouda
 

Aanbrengen asfalt ten behoeve van verbreden A12 (medio2008-begin2010).

 

  Stuurlijnen, zichten voor brugdekken en voegovergangen.
  Daarna GPS maatvoering t.b.v. belijning.

·        Australiëweg :

Zoetermeer
  Stuurlijnen en zichtwerk (Mei 2009)
  T.b.v. geluidsreducerende deklaag welke warm-warm gedraaid moet worden.